salume.palizban

salume.palizban salume.palizban ۲۰ روز پیش

ویزای دانش آموزی کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا یکی از سریع ترین راه های ورود دانش آموزان و کودکان به این کشور می باشد.
salume.palizban salume.palizban ۲۰ روز پیش

پر درآمدترین مشاغل کانادا در سال 2109

بسیاری از افرادیکه جهت مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرتی موجود اقدام کرده و در انتظار نتیجه آن می باشند
salume.palizban salume.palizban ۲۰ روز پیش

چگونه پس از تحصیل در کانادا ویزای کار بگیریم؟

یکی از عمده ترین مشکلات و دغدغه های افرادی که در کانادا تحصیل می کنند، تبدیل ویزای تحصیلی به اقامت دائم کانادا می باشد
salume.palizban salume.palizban ۲۰ روز پیش

شرایط پذیرش دانشگاه مک گیل کانادا

دانشگاه مک گیل قدیمی ترین دانشگاه مونترال و فقط یکی از سه دانشگاه انگلیسی زبان در استان کبک است. این دانشگاه دارای 40 هزار دانشجو می باشد. 2